FENO z nowym bilbordem sponsorskim dla marki MAGNAT